7 Dobré Modlitby k Pohřbení Popela

0 Comments

Římanům 8:35, 37-39
Nebeský Otče, Tvé Slovo říká, že nás nic nemůže oddělit od lásky Kristovy žádný soud nebo soužení. Jsme více než dobyvatelé skrze vás, kteří nás milovali. Ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, ani věci, které přijdou, ani žádná jiná stvořená věc. Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky., I když právě teď zažívám tuto bolestnou situaci, modlím se, abych během tohoto pohřbu popela našel svůj mír s vědomím, že vaše věčná láska bude vždy se mnou, Amen.

Izajáš 57: 1-2
Pán nám pomáhá právě teď v této těžké době. Ačkoli spravedliví zahynou, pomozte nám, abychom nenesli bolest v našem srdci. Spravedliví jsou odvedeni, aby je ušetřili od zla, takže nám pomozte vzpomenout si, že to jsou popel jednotlivce na místě věčného míru. Děkuji vám za vaše slovo, které nabízí pohodlí, které potřebujeme právě teď., Děkuji vám, že jste zajistil, aby spravedliví našli odpočinek, když leží ve smrti, Amen.

John 14: 1-3
Slyšte můj výkřik ó Pane, moje srdce je právě teď znepokojeno, ale věřím v tebe. Věřím, že máte ve svém domě v nebi mnoho pokojů pro nás. Kdyby tomu tak nebylo, neposlali byste svého syna, aby to řekl svým lidem. Vaše slovo také prohlašuje, že kvůli této pravdě se vrátíte a vezmete nás, abychom byli s vámi. Takže během tohoto pohřbu popela pomozte mému srdci najít útěchu v tom, že i ve smrti jste s námi, Amen.,

Kazatel 3: 1-4
spravedlivý Bůh, existuje období pro každou činnost pod nebesy: čas se narodit a čas zemřít. Pomozte mé mysli pochopit to, když se snažím vypořádat se skutečností smrti. Je čas zasadit, čas zabít, léčit, zbourat, stavět, smát se a dokonce plakat. Je čas truchlit, ale je tu také čas na tanec. Modlím se za sílu v této sezoně, Amen.

1 Tesalonickým 4: 14-17
Ó Pane, vím, že jsi zemřel a znovu vstal, aby ti, kteří usnuli, mohli být přivedeni zpět k tobě skrze Ježíše., Děkuji za den, kdy sestoupí z nebe s hlasitý povel, hlas archanděla a zvuk polnice Boží, aby povstali všichni ti, kteří zesnuli v Kristu. Během tohoto pohřbu popela vím, že smrt není konec pro váš vyvolený lid, a proto se radujeme, Amen.

Matthew 11: 28-30
Věčný Bůh, děkuji vám za vaši bezpodmínečnou lásku k nám. Je to kvůli vaší lásce, že k vám mohu přijít ve svém unaveném a zatíženém stavu. Rozhodl jsem se vzít vaše jho, abych se od vás mohl učit., Otec mi pomůže učit se od vás, protože jste jemný a pokorný v srdci. Během pohřbu popela (jméno osoby), modlím se, aby moje duše našla odpočinek ve vás, protože vaše jho je snadné a vaše břemeno je lehké, Amen.

2 Korintským 1: 3-4
Požehnaný buď vaše jméno Svatý otec! Vaše slovo prohlašuje, že jste otcem milosrdenství a Bohem veškeré útěchy! Pane právě teď potřebuji vaši božskou útěchu v této těžké době. Ale vím, že v každém zármutku nebo utrpení, kterému čelím, jste skutečným a trvalým komfortem. Ani svět, ani lidé mě nemohou utěšit jako vy., Děkuji za vaši lásku a ochranu! Děkuji, že jsi mě viděl v mé bolesti a že jsi mým řešením, Amen.,

nejoblíbenější Modlitby podle Témat

Pro Těžké Časy
Pro Finanční Prosperity,
Pro Fyzické Zdraví
Pro Emocionální Zdraví
Ochrana
Manželství
Pro Děti a Těhotenství

Pro Duchovní boj
Pro Duchovní Zdraví
Na Smrt
Pracoviště
Pro Spaním

Získejte Naši Bezplatnou 10 Týden Modlitba Journal

Naše 10 týdenní modlitba journal, bude vás přes vaše každodenní modlitby a pomůže vám naplánovat svůj modlitební týden. Je zcela zdarma. Můžete kliknout sem a získat ji nyní.,

  • Sdílení
  • Pin
  • Tweet

Autor Bio
Natalie Regoli je dítě Boží, oddaná manželka a matka dvou chlapců. Má magisterský titul z práva na University of Texas. Natalie byla publikována v několika národních časopisech a praktikuje právo již 18 let.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *