7 goede gebeden voor het begraven van As

0 Comments

Romeinen 8:35, 37-39
hemelse Vader, uw woord zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus geen beproeving of verdrukking. Wij zijn meer dan overwinnaars door jullie die ons hebben liefgehad. Zelfs niet de dood, noch het leven, noch engelen, noch heersers, noch de dingen die komen, noch enig ander geschapen ding. Niets kan ons scheiden van de liefde van God., Hoewel ik op dit moment deze pijnlijke situatie ervaar, bid ik dat tijdens deze begrafenis van AS, ik mijn vrede vind in de wetenschap dat uw eeuwige liefde altijd met mij zal zijn, Amen.

Jesaja 57:1-2
Heer help ons nu in deze moeilijke tijd. Hoewel de rechtvaardigen vergaan, help ons om de pijn in ons hart niet te dragen. De rechtvaardigen worden weggenomen om hen te behoeden voor het kwaad, dus help ons te herinneren dat dit de as is van een individu in een plaats van eeuwige vrede. Ik dank u voor uw woord dat de troost biedt die we nu nodig hebben., Ik dank u dat u ervoor zorgt dat de rechtvaardigen rust vinden als ze in de dood liggen, Amen.Johannes 14: 1-3 hoor mijn kreet O Heer, mijn hart is nu verontrust, maar ik geloof in u. Ik geloof dat je veel kamers in je huis in de hemel voor ons hebt. Als dat niet zo was, had je je zoon niet gestuurd om je mensen dit te vertellen. Jullie woord verklaart ook dat jullie vanwege deze waarheid terug zullen komen en ons zullen meenemen om bij jullie te zijn. Dus, tijdens deze begrafenis van AS, help mijn hart troost te vinden in de wetenschap dat zelfs in de dood, je met ons bent, Amen.,rechtvaardige God,Er is een seizoen voor elke activiteit onder de hemel: een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Help mijn geest dit te begrijpen terwijl ik worstel om met de realiteit van de dood om te gaan. Er is een tijd om te planten, een tijd om te doden, om te genezen, om neer te halen, om op te bouwen, om te lachen en zelfs om te huilen. Er is een tijd om te rouwen, maar er is ook een tijd om te dansen. Ik bid voor kracht in dit seizoen, Amen.1 Tessalonicenzen 4:14-17 Oh heer, Ik weet dat u stierf en herrees zodat degenen die in slaap zijn gevallen tot u kunnen worden teruggebracht door Jezus., Ik dank u voor de dag waarop u uit de hemel zult afdalen met een luide opdracht, met de stem van een aartsengel en het geluid van de bazuin van God om allen op te staan die in Christus slapen. Tijdens deze begrafenis van AS, Weet ik dat de dood niet het einde is voor uw uitverkoren volk en hiervoor verheugen we ons, Amen.Matteüs 11: 28-30 eeuwige God, dank u voor uw onvoorwaardelijke liefde jegens ons. Het is vanwege uw liefde dat ik tot u kan komen in mijn vermoeide en belastende staat. Ik kies ervoor om je juk op te nemen zodat ik van je kan leren., Vader help me om van u te leren, want U bent zachtmoedig en nederig van hart. Tijdens de begrafenis van de as van (naam van de persoon), bid ik dat mijn ziel rust zal vinden in U, Want uw juk is gemakkelijk en uw last is licht, Amen.2 Korintiërs 1: 3-4 Gezegend zij Uw Naam, Heilige Vader! Uw woord verklaart dat u de vader van barmhartigheid bent en de God van alle troost! Heer, nu heb ik uw goddelijke troost nodig in deze moeilijke tijd. Maar ik weet dat in elk verdriet of kwelling die ik onder ogen zie, jij de ware en permanente troost bent. De wereld noch de mensen kunnen me troosten zoals jij., Dank u voor uw liefde en bescherming! Dank u voor het zien van mij in mijn pijn en zijn mijn oplossing, Amen.,

Meest Populaire Gebeden per Onderwerp

Voor Harde Tijden
Voor de Financiële Welvaart
Voor de Fysieke Gezondheid
Voor Emotionele Gezondheid
Voor de Bescherming
Voor een Huwelijk
Voor Baby ‘ s en Zwangerschap
Familie
Voor Geestelijke Oorlogvoering
Voor Geestelijke Gezondheid
Voor een Overleden
Voor de Werkplek
Voor het Slapen gaan

Onze Gratis 10 Week van Gebed Journal

Onze 10 week van gebed tijdschrift de gids zal u door uw dagelijkse gebeden en helpen u van plan bent uw gebed week. Het is volledig gratis. U kunt hier klikken om het nu te krijgen.,

  • Share
  • Pin
  • Tweet

auteur Bio
Natalie Regoli is een kind van God, toegewijde vrouw en moeder van twee jongens. Ze heeft een master in de rechten van de Universiteit van Texas. Natalie is gepubliceerd in verschillende nationale tijdschriften en is al 18 jaar advocaat.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *