Jak odmawiać Różaniec-Centrum Różańcowe

0 Comments

celem różańca jest pomóc zachować w pamięci pewne główne wydarzenia w historii naszego zbawienia. Istnieje dwadzieścia tajemnic odzwierciedlone w różańcu, a te są podzielone na pięć tajemnic radosnych (powiedział w poniedziałek i sobotę), pięć tajemnic świetlistych (powiedział w czwartek), pięć tajemnic bolesnych (powiedział we wtorek i piątek) i pięć tajemnic chwalebnych (powiedział w środę i niedzielę)., Jako wyjątek, Tajemnice Radosne można mówić w niedziele podczas Adwentu i Bożego Narodzenia, a Tajemnice Bolesne można mówić w niedziele Wielkiego Postu.

czasami zadaje się pytanie, dlaczego ze wszystkich zdarzeń w życiu naszego Pana Różaniec bierze pod uwagę tylko te szczególne dwadzieścia. Tajemnice Różańca opierają się na wydarzeniach z życia naszego Pana i jego matki, które są celebrowane w liturgii. Istnieje paralela między głównymi świętami ku czci naszego Pana i jego matki w roku liturgicznym, a dwudziestoma tajemnicami Różańca., Dlatego ten, kto recytuje dwadzieścia tajemnic różańca w ciągu jednego dnia, zastanawia się nad całym cyklem liturgicznym, który Kościół upamiętnia w ciągu każdego roku. Dlatego niektórzy Papieże odnoszą się do różańca jako kompendium Ewangelii. Nie można zmienić tajemnic różańca bez utraty odpustów, które Kościół przyznaje na odmawianie Różańca.

wszystkie modlitwy Różańcowe są dostępne (w wielu językach).,są:

 1. zrób znak krzyża i powiedz „Wyznanie Wiary Apostołów”
 2. powiedz „Ojcze nasz”
 3. powiedz trzy „Zdrowaś Maryjo” za Wiarę, Nadzieję i miłosierdzie
 4. powiedz „Chwała niech będzie”
 5. Ogłoś pierwszą tajemnicę, a następnie powiedz „Ojcze nasz”
 6. powiedz dziesięć „Zdrowaś Maryjo” podczas medytacji nad tajemnicą
 7. powiedz „chwała” (opcjonalnie: powiedz „o mój Jezu” modlitwę, o którą prosi Maryja w Fatimie)
 8. Ogłoś następną tajemnicę; następnie powiedz „Ojcze nasz” i powtórz te kroki (6 do 8), kontynuując Pozostałe tajemnice.,
 9. odmawiaj modlitwy końcowe: „Zdrowaś Święta Królowo „i”modlitwa końcowa”
 10. czyń „Znak Krzyża”

Papież Jan Paweł II zaproponował odmawianie Różańca w następujący sposób: tajemnice radosne w poniedziałek i sobotę, Świetliste w czwartek, bolesne we wtorek i piątek, a chwalebne w środę i niedzielę (z tym wyjątkiem; niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia – radosne; niedziele Wielkiego Postu – bolesne). Oto wykres:

Monday JOYFULTuesday SORROWFULWednesday GLORIOUSThursday LUMINOUSFriday SORROWFULSaturday JOYFULSundays of Advent and Christmas JOYFULSundays of Lent SORROWFULOther Sundays GLORIOUS

Oferujemy kilka różnych sposobów modlitwy różańcowej, wymienione tutaj.,

Modlitwa różańcowa
bez rozpraszania
Tajemnice Radosne
tajemnice świetlne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Różaniec oparty na piśmie
Tajemnice Radosne
tajemnice świetlne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
w witrażu
tajemnice radosne
tajemnice świetlne
Tajemnice Bolesne
tajemnice chwalebne

istnieje również sposób odmawiania różańca według porządku Kaznodziejskiego., Jest on identyczny z normalnym sposobem rzymsko-katolickim, z tym że modlitwy wprowadzające opierają się na modlitwach wstępnych z Liturgii Godzin.

 1. zrób znak krzyża
 2. V: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą.
  R: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego, Jezus.
 3. V: Panie, otwórz moje usta.
  R: a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
  V: O Boże, przyjdź mi z pomocą.
  R: O Panie, śpiesz się mi pomóc.
 4. powiedz „Chwała niech będzie”. Alleluja.,
 5. Ogłoś pierwszą tajemnicę, a następnie powiedz „Ojcze nasz”
 6. powiedz dziesięć „Zdrowaś Maryjo” podczas medytacji nad tajemnicą
 7. powiedz „chwała” i „O mój Jezu” modlitwę, o którą prosi Maryja w Fatimie
 8. Ogłoś drugą tajemnicę; następnie powiedz „Ojcze Nasz” i powtórz kroki sześć, siedem i osiem, kontynuując Pozostałe tajemnice.
 9. powiedz „Zdrowaś Święta Królowo” i werset
 10. powiedz „ostatnią modlitwę”
 11. V. niech Boża pomoc pozostanie zawsze z nami. R. i niech dusze wiernych odeszły, przez miłosierdzie Boże, spoczywają w pokoju. Amen.,
 12. zrób znak krzyża


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *