finns det behov av ett komma efter emellertid i denna mening? Och hur kan jag förbättra strukturen i denna mening?

0 Comments

enligt Klaudia sprids fåglarna som ett omedelbart svar på översvämning, men de samlas tillbaka på våtmarken, eftersom de översvämmade områdena på annat håll minskar i omfattning.

Ja Adrian, du behöver ett komma efter ”dock”., Du måste dock lägga till en semikolon efter ”översvämning” eftersom din mening innehåller två oberoende klausuler som relaterar till varandra. Titta på detta:

enligt Klaudia sprider fåglarna som ett omedelbart svar på översvämning; men de samlas tillbaka på våtmarken eftersom de översvämmade områdena på annat håll minskar i omfattning.

semikolonlänkarna ”fåglar sprider sig som ett omedelbart svar på översvämning” till ”men de samlas tillbaka på våtmarken eftersom de översvämmade områdena på annat håll minskar i omfattning.”Det fungerar som en kombination och fungerar bättre för läsarens förståelse än två separata meningar skulle.,

Lägg märke till att jag raderade kommatecken efter ”montera tillbaka på våtmarken” eftersom ”eftersom de översvämmade områdena minskar i omfattning” är en adverbial fras som berättar när fåglarna samlas tillbaka på fastlandet, och du brukar inte använda kommatecken före adverbials.

hoppas att detta rensas upp för dig!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *