Strontiums Kemi (Z=38)

0 Comments

applikationer

Strontiumföreningar är användbara i pyrotekniska anordningar och signalflares på grund av den ljusa crimson-färgen som de ger till flammor.

Strontium används för att producera glas för färg-TV. Det används också för att producera ferritkeramiska magneter och i raffinering av zink. Strontiumatomer hjälpte till att utveckla världens mest exakta atomur, vilket är exakt till en sekund på 200 miljoner år., Tandkräm för känsliga tänder använder strontiumklorid, och strontiumoxid används för att förbättra kvaliteten på keramikglasyrer. Isotopen 90Sr är en av världens bästa långlivade beta-sändare med hög energi som är kända. Det används också i cancerbehandling.

Strontium-90, en radioaktiv isotop av metallen som produceras genom fission reaktioner är en farlig miljö hot eftersom dess kemi liknar kalcium och det kan ta sin plats i ben. Den starka strålningen som emitteras av isotopen stör produktionen av nya blodkroppar och kan orsaka dödsfall.,

Contributors and Attributions

  • Stephen R. Marsden


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *