Pražského jezulátka Modlitbu Novena

0 Comments

Petici Modlitba k nejsvětější Srdce ježíšovo # 1 – Ó nejsvětější Srdce ježíšovo, musím letět, jdu k Tobě, …
Modlitba na počest pěti ran našeho Pána Ježíše Krista-Ó Bože, Přijďte k mé pomoci. R. o Lorde, make …
Modlitba na památku pěti ran našeho Pána Ježíše-Svaté Matky, propíchněte mě; v mém srdci každý …
Modlitba v úctě k Posvátnému srdci Ježíše-Ó Ježíši, který se ve tvé hořké vášni stal …,
Modlitba k Ježíši Kristu za přistěhovalce-Ó Ježíši, který v prvních dnech tvého …
Modlitba k Ježíši ve svatostánku-božský Spasitel!Děkuji Ti za to…
Modlitba / Hym Dias Irae, Dias Illa – ten den hněvu,ten hrozný den, musí …
akt uctívání Nejsvětějšího srdce Ježíše-1. Slovo bylo vyrobeno z masa a přebývalo …
Akt reparace k Posvátnému srdci Ježíše-ó sladký Ježíši, jehož přetékající lásky pro mě …
skutky reparace k Posvátnému srdci Ježíše # 1-Ježíš,Syn Boží a náš Spasitel, smiluj se …,
skutky reparace k Posvátnému srdci Ježíše # 2 – (odpustky: 5 let, pokaždé-2. Plenární, …
Akt zasvěcení do Nejsvětějšího srdce Ježíše # 1 – Ach, drahé Posvátné srdce Ježíše, dávám vám můj …
krev Kristova, Opečovávejte mě! – Kristova krev, opečovávej mě! Opečovávej mě …
Tělo Kristovo, Zachraň mě! – Kristovo tělo, zachraň mě! Zachraň mě před mým velkým …
Canticle of Zachariáš-požehnaný Pán, Bůh Izraele; má …,

Kristus, způsob obrácení Společenství a Solidarita v Americe-Děkujeme vám, Pane Ježíši, protože evangelium …
zasvěcení lidské rasy do posvátného srdce Ježíše – nejsladší Ježíš, Vykupitel lidské rasy, …
zasvěcení lidské rasy do posvátného srdce Ježíše-ó nejsladší Ježíš, Vykupitel lidské rasy; …
Denní modlitba k Posvátnému srdci Ježíše # 1-Posvátné srdce Jesustoday chci žít …,
Denní modlitba k Posvátnému srdci Ježíše # 2-o Bohu, který dost deign milosrdně propůjčit …
zbožné petice pro kojence Ježíše dobrého zdraví. – Ó Svatý Ježíšku na zdraví, věřím …
Fatima Prayer # 3 Ó můj Ježíši-Ó můj Ježíši, nabízím to pro lásku k tobě, …
bílá sobota Modlitba se Být spojeni s Kristem ve Smrti, Ó Pane,Své zarmoucené Matce, stál po tvém …
Pražského jezulátka Novena Modlitba – O Zázračné jezulátko, jsme vyčerpaný předtím …
Ježíšek z pražské Noveny Modlitba-Ó Ježíši, který řekl: „Zeptej se a budeš …,
Ježíš Modlitba # 1-Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, smiluj se…
Ježíš Modlitba # 2-Ježíš, náš Pán a bratr, Zachraňte nás ve svém …
Litanie posvátné hlavě Ježíše-Pána, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. …
Ó drahocenná krev Ježíšova-Ó drahocenná Ježíšova krev, nekonečná cena…

oběť v reparaci k nejcennější krvi Ježíše – tato modlitba byla schválena papežem Piusem VII …
oběť Svatému Srdci Ježíšovu # 1 – I N… N…, toužící po co nejlepším návratu …,
obětovat Svatému Srdci Ježíšovi všechny činy dne – každý den mého života patří tobě, můj Bože,…
odpusťte modlitbu sladkému Ježíši v jeho utrpení – Ó můj dobrý Ježíši, můj drahý Spasiteli, já …
Modlitba pro ty, kteří neznají Krista – Pána Ježíše! Ty, kdo v nejvíce hořké …
Modlitba nalezena pod Kristovým hrobem 1503 Ad-o Boha Všemohoucího, který utrpěl smrt na …
Modlitba na počest Nejsvětějšího a rozkošného jména Ježíše-Ježíše! Ó jméno Ježíše! Sladké Jméno! Nádherný …,
Modlitba na počest Nejsvětějšího jména Ježíše-Božského Ježíše, to jsi slíbil…
Modlitba smutku-Pane Ježíši, nazval jsi nás, abychom byli dětmi …
Modlitba, abyste se stali více jako Ježíš-Bůh, náš otec, vy jste nás vykoupili a učinili nás…
modlitba ke Kristu vystoupila do nebe-Ó Pane Ježíši, Zbožňuji tě, synu Marie, můj …

modlitba ke Kristu králi # 1-Kristus Ježíš, uznávám vás králem …
modlitba ke Kristu králi # 2-Ó Ježíši Kriste, uznávám tě jako univerzální …,
Modlitba k Ježíši a Marii za svaté duše-nejvíce milující Ježíš, pokorně tě prosím …
Modlitba k Ježíši Kristu králi-Všemohoucímu, Věčnému Bohu, který ve svém milovaném …
Modlitba k Ježíši Kristu, Pane-Ježíši Kristu, Pane všech věcí, vidíte můj …
Modlitba k Ježíši Ukřižovanému-tady jsem, dobrý a jemný Ježíš, klečící dříve …
Modlitba k Ježíši ukřižován získat milost šťastné smrti # 3 – Můj Pán Ježíš Kristus, prostřednictvím této bittnerness …
Modlitba za získání Svaté lásky Ježíše Krista – Moje ukřižovaná láska, můj Drahý Ježíši! Věřím …,
Modlitba za sdílení života otce milujícího Ježíše, víra ve vaše slovo je cesta …
Modlitba k Nejsvětější svátosti a Posvátnému srdci Ježíše-Hle, Ó nejvíce milující Ježíš, úžasný …
Modlitba k Panně Marii, aby získala Ježíšovu lásku a šťastnou smrt-o Marii,ty, kdo tolik touží vidět Ježíše …
Modlitba k Panně Marii, aby získala lásku k Ježíši a šťastnou smrt-o Marii,ty, kdo tolik touží vidět Ježíše …
Modlitba k Ukřižovanému Ježíši-Pánu Ježíši Kristu, Synu živého Boha, který …,
Modlitba k srdci Ježíše-Ó Ježíši, víme, že jste jemný a že vy …
modlitba ke svaté tváři Ježíše-Svatá tvář Ježíše, buď moje radost. Svatá Tvář …
Modlitba k Ježíši-o nejvíce přívětivé dítě Ježíše, vy, který řekl: „zeptejte se …
Modlitba k Ježíši. – Ó nejmilejší dítě Ježíši, Ty, který jsi řekl: „Zeptej se …
Modlitba k Nejsvětějšímu jménu Ježíše (svatý Bernard z Clairvaux.)- Ježíš, samotná myšlenka na sladkost …

Modlitba k vášni a ranám Ježíše-O velké vášni!O hluboké rány!O prolévání krve …,
Modlitba k Posvátnému srdci Ježíše-o Nejsvětější Srdce Ježíše, Fontána každého …
Modlitba na rameno rány Krista-O milující Ježíše, pokorný Beránek Boží, já mizerně …
Modlitba k ramennímu zranění našeho Pána Ježíše-Ó milý Ježíši, jemné jehně Boží, navzdory …
sliby našeho požehnaného Spasitele – 1. Dám jim všechny potřebné milosti …
sliby útěchy Kristu-slibujeme do budoucna, že budeme utěšovat …
sedm Oblations nejvíce rozkošný krve našeho Pána Ježíše Krista-Věčný Otec, nabízím vám zásluhy …,
rameno rány Krista-O milující Ježíše, pokorný Beránek Boží, já mizerně …
Duše Kristova – Duše Kristova, santify me.Tělo Kristovo, …
St. Louis de Montfort modlitbu k Ježíši-o nejvíce milující Ježíše, deign, aby mě nechal vylévat …
prosba Krista v agónii (Žalm 143: 1-10) – Slyšte mou modlitbu, Bože, dej mi ucho …
svaté jméno Ježíše-Ježíše při přemýšlení o Svatém Jménu …
Kristova vášeň, posílit mě Modlitba-Kristova vášeň, posílit mě! Posilni mě …
Modlitba rozkošný tvář Ježíše-Ó Pane Ježíši Kristu, v prezentaci sami …,
Modlitba krupobití, Kristus, náš Král (od otce Stedmana) – nejsladší Ježíš! Přibližte se k nám, Thy…
Modlitba Ježíš, samotná myšlenka na tebe-Ježíš, samotná myšlenka na sladkost …
Modlitba Pán Ježíš, přes vaše dítě pláče-Pán, Ježíš, přes vaše dítě pláče, když …
modlitba o nejvíce milující Ježíš (Saint Louis de Montfort) – o nejvíce milující Ježíš, deign, aby mě nechal vylévat…
Modlitba Ó sladký Ježíši-ó sladký Ježíši, netoužím po životě ani …
Modlitba vyzařující Krista-Drahý Ježíši, pomozte mi šířit vaši vůni …,
Modlitba Pamatuj, ó milovaný Ježíši-Pamatuj, ó milovaný Ježíši, který pro lásku …
Modlitba jste Kristus (Svatým Augustinem Hrocha.)- Jsi Kristus, Můj Svatý Otec, můj něžný …
modlitba, učení Krista. – Nauč mě, můj Pane, být milý a jemný…
Modlitba, Ó Ježíši, králi nejúžasnější-Ó Ježíši, králi nejúžasnější!Ty Dobyvateli …
Modlitba, Ó Ježíši, Ty jsi krása umění-Ó Ježíši, ty krása Artof anděl světy …,
sliby našeho Pána Svaté Markétě Marii ve prospěch těch, kteří jsou oddáni jeho Posvátnému srdci – dám jim všechny milosti nezbytné …
Ježíšův žaltář – pod nebem není žádné jiné jméno dané lidem …
žaltář Ježíše-první část “ ve jménu Ježíše nechal každého …
obnovení zasvěcení Rodinyto Posvátné srdce Ježíše – nejsladší Ježíš, pokorně klečící u nohou, …
Kristu, králi vesmíru – Ó Kriste Ježíši, uznávám vás králem …
návštěva s Ježíšem – navštívím Ježíše alespoň jednou …,
jsi Kristus-jsi Kristus, Můj Svatý Otec, můj něžný Bůh, můj …


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *