jesusbarnet i Praha Novena Bønn

0 Comments

En Underskriftskampanje Bønn til Sacred Heart of Jesus # 1 – O Sacred Heart of Jesus, jeg flyr, eg kjem til Deg …
En Bønn til Ære for de Fem Sårene av Vår Herre Jesus Kristus – Gud, Kom til min hjelp. R. O Herre, gjør …
En Bønn til Minne om de Fem Sårene av Vår Herre Jesus – den Hellige Mor, pierce meg gjennom;I mitt hjerte hver …
Bønn og i Tilbedelse av det Hellige Hjertet av Jesus O Jesus, som i Ditt bitter Lidenskap hadde blitt …,
En Bønn til Jesus Kristus for Innvandrere – O Jesus, som i de aller første dagene av Ditt …
En Bønn til Jesus i Tabernaklet – O Guddommelige Frelser!Jeg takker Deg for å ha …
En Bønn/Hym Dias Irae, Dias Illa – den dagen av vrede,den forferdelige dagen,skal …
Handle i Tilbedelse til Sacred Heart of Jesus – 1. Ordet ble Kjød,og tok bolig …
Act av Oppreisning til Sacred Heart of Jesus – O sweet Jesus, Som overstrømmende kjærlighet til meg …
Handlinger av Oppreisning til Sacred Heart of Jesus # 1 – Jesus, Guds Sønn og vår Frelser,har nåde …,
Handlinger av Oppreisning til Sacred Heart of Jesus # 2 – (AVLAT: 5 år, hver gang – 2. Plenum, …
En Handling av Innvielse til Sacred Heart of Jesus # 1 – Oh kjære Hellige Hjertet av Jesus, som jeg gir Dere min …
Kristi Blod, Inebriate Meg! – Kristi blod, inebriate meg! Inebriate meg …
Kristi Kropp, Spar Meg! – Kroppen av Kristus, spar meg! Frels meg fra min store …
Salomos av Sakarja – Velsignet være Herren,Israels Gud;Han har …,

Kristus, Veien til Omvendelse Fellesskap og Solidaritet i Amerika – Vi takker Deg, Herre Jesus,fordi Evangeliet …
Innvielse av den Menneskelige Rase til Sacred Heart of Jesus – de Fleste søte Jesus, Forløser av den menneskelige rase …
Innvielse av den Menneskelige Rase til Sacred Heart of Jesus – O de fleste Søte Jesus, Forløser av den Menneskelige rase; …
Daglige Bønn til Sacred Heart of Jesus # 1 – Hellige Hjertet av Jesustoday jeg ønsker å leve i …,
Daglige Bønn til Sacred Heart of Jesus # 2 – O Gud, Som meiner nåde barmhjertighet til å skjenke …
Fromme Bønner til den Nyfødte Jesus for God Helse. – O Hellige Infant Jesus av God Helse, tror jeg …
Fatima Bønn # 3 O Min Jesus – O min Jesus, tilbyr jeg dette for kjærlighet til Deg …
Hellige lørdag Bønn å Være sammen med Kristus i en Død, O Herre,Din sorrowing Mor sto ved Dine …
jesusbarnet i Praha Novena Bønn – O Mirakuløse Infant Jesus, bøyer vi oss ned før …
jesusbarnet i Praha Novena Bønn – O Jesus, Som har sagt: «Be og du skal …,
Jesu Bønn # 1 – Herren Jesus Kristus,Guds Sønn,Ha barmhjertighet med …

Jesu Bønn # 2 – Jesus, vår Herre og Bror,Lagre oss i …
Litany til den Hellige Hodet av Jesus som Herre, Miskunn deg over Oss. Kristus, Miskunn deg over Oss. …
O Dyrebare Jesu Blod – O Dyrebare Jesu Blod, uendelig pris på …
Tilbud i Oppreisning til de Mest Dyrebare Jesu Blod – Denne bønnen ble godkjent av Pave Pius VII på …
Tilbud til Sacred Heart of Jesus # 1 – jeg N… N…, ønsker å gjøre best mulig avkastning …,
Tilbud til Sacred Heart of Jesus Alle Handlinger av Dagen – Hver eneste dag av mitt liv tilhører Deg, O min Gud …
Unnskyld Bønn til Sweet Jesus i Hans Lidelser – O min gode Jesus, min kjære Frelser,jeg …
Bønn for Dem Som Ikke Kjenner Kristus – Jesus er Herre! Du, Som i de fleste bitter …
Bønn Funnet Under Kristus»s Grav 1503 Ad – O Gud, den Allmektige, han som led døden på …
Bønn til Ære for de Hellige og Bedårende Navnet av Jesus – Jesus! O Navnet Jesus! Søtt Navn! Herlig …,
Bønn til Ære for de Mest Hellige Navnet av Jesus – O Guddommelig Jesus, Du har lovet det …
Bønn av Sorg – Herre Jesus, Du har kalt usTo være barn …
Bønn for å Bli Mer Lik Jesus – Gud, vår Far, Du har forløst oss og gjort oss …
Bønn til Kristus Steg opp Til Himmelen – O Herre Jesus, jeg elsker deg, Sønn av Maria, min …

Bønn Til Kristus Kongen #1 – Kristus Jesus, jeg erkjenner Du Kongen av …
Bønn Til Kristus Kongen #2 – O, Jesus Kristus, jeg anerkjenner Deg som universell …,
Bønn til Jesus og Maria for den Hellige Sjeler – Mest kjærlige Jesus, jeg ydmykt trygler Deg …
Bønn til Jesus Kristus Kongen – den Allmektige, evige Gud, du Som i Din elskede …
Bønn til Jesus Kristus, Herre, Jesus Kristus, Herre over alle ting, vil Du se min …
Bønn til Jesus Korsfestet – Her er jeg, du gode og milde Jesus, å knele før …
Bønn til den Korsfestede Jesus for å Få Nåde til en Lykkelig Døden # 3 – Min Herre Jesus Kristus,gjennom at bittnerness …
Bønn for å Få den Hellige Kjærlighet til Jesus Kristus – Min korsfestet Kjærlighet, min kjære Jesus! Jeg tror på …,
Bønn for å Dele Jesu Liv Kjærlig Far, troen på Ditt Ord er veien til …
Bønn til det Allerhelligste Sakrament og Sacred Heart of Jesus – Se, O mest kjærlige Jesus,er det flott …
Bønn til Jomfru maria for å Få Kjærligheten til Jesus og en Lykkelig Død – O Maria,du som ønsker så mye å se Jesus …
Bønn til Jomfru maria for å Få Kjærligheten til Jesus Anda Glad Død – O Maria,du som ønsker så mye å se Jesus …
Bønn til den Korsfestede Jesus – Herren Jesus Kristus, Sønn av den levende Gud, han som …,
Bønn til Jesu Hjerte – O Jesus, vet vi at du er mild og skånsom som deg …

Bønn til den Hellige Ansikt – Jesus- den Hellige Ansikt i Jesus,min glede. Hellige Ansikt …
Bønn til den Nyfødte Jesus – O Mest Elskverdige Barnet Jesus, Du Som sa: “Be …
Bønn til den Nyfødte Jesus. – O Mest Elskverdige Barnet Jesus, Du Som sa: “Be …
Bønn til de Hellige Navnet av Jesus (av Saint Bernard av Clairvaux.) – Jesus, tanken på TheeWith sødme …
Bønn til Lidenskap og Sårene til Jesus – O store lidenskap!O dype Sår!O Blod …,
Bønn til Sacred Heart of Jesus – O mest hellige hjerte for Jesus, fountain of hver …
Bønn, til Skulderen Såret av Kristus – O Elske Jesus, saktmodig Lam, jeg elendig …
Bønn, til Skulderen Såret av Vår Herre Jesus – O elskelig Jesus, milde Guds Lam, til tross …
Løfter Laget av Vår Velsignede Frelser – 1. Jeg skal gi dem alle den nåde som er nødvendige for …
Løfter av Trøst til Kristus – Vi løfter for fremtiden thatWe vil konsollen …
Syv Gaver av de mest Bedårende Blod av vår Herre Jesus Kristus – Evige Fader,jeg tilby Deg fordelene av det …,
Skulder Såret av Kristus – O Elske Jesus, saktmodig Lam, jeg elendig …
Sjelen av Kristus – Sjel av Kristus, santify meg.Kroppen av Kristus …
St. Louis De Montfort»s Bønn til Jesus – O mest kjærlige Jesus, nåde til å la meg helle ut …
Påkallelse av Kristus i Smerte (salme 143:1-10) – Hør min bønn, O Gud, gi øre til min …
Den Hellige Navnet av Jesus – Jesus, Mens reflektere over den Hellige Navn …
Passion of Christ, Styrke Meg Bønn – Passion of Christ, styrke meg! Styrke meg …
Bønn Bedårende Ansikt i Jesus – O Herre Jesus Kristus, for å presentere oss selv …,
Bønn Hagl, Kristus, Vår Konge (av Far Stedman) – de Fleste Søte Jesus! Kom hit til oss, Ditt …
Den Bønn Jesus, Tanken på Deg – Jesus, tanken på TheeWith sødme …
Den Bønn Jesus er Herre, ved Din Spedbarn Gråter – Herren, Jesus, ved Din spedbarn gråter når …
Bønn O Mest Kjærlige Jesus (av Saint Louis De Montfort) – O mest kjærlige Jesus, nåde til å la meg helle ut …
Bønn O Sweet Jesus – O Sweet Jesus, jeg ønsker verken liv, nor …
Bønn Stråler Kristus – Kjære Jesus, hjelp meg å spre Din duft …,
Bønn Husk, O Kjære Jesus – Husk, O Kjære Jesus,Som i kjærlighet …
Bønn Du er Kristus (ved Saint Augustine av Hippo.) – Du er Kristus, min Hellige Far, min Anbud …
Bønn, Læring Kristus. – Lær meg, Herre, å være søt og snill i …
Bønn, O Jesus, er Konge Mest Fantastiske – O Jesus, er Konge mest fantastiske!Du Erobrer …
Bønn, O Jesus, Du guds Skjønnhet Kunst – O Jesus, Du guds skjønnhet artOf Engel verdener …,
Løfter om Vår Herre til Saint Mary Margaret i Favør av Dem Som er Viet til Hans Hellige Hjerte, jeg vil gi dem all den nåde nødvendig …
Salmene til Jesus – Det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker …
Salmene i Jesu – FØRSTE DEL «i Jesu Navn la hver …
Fornyelse av Konsekrasjonen av Familyto Sacred Heart of Jesus – de Fleste søte Jesus, ydmykt kneler på Din fot …
Til Kristus, Kongen av Universet – O Kristus Jesus, jeg erkjenner Du Kongen av …
Gå med Jesus – jeg vil betale et besøk til Jesus minst én gang hver …,
Du er Kristus – Du er Kristus, min Hellige Far, min Ømme Gud, min …


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *