Dzieciątko Jezus z Pragi Nowenna Modlitwa

0 Comments

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa # 1 – o Najświętsze Serce Pana Jezusa, lecę, przychodzę do Ciebie, …
Modlitwa ku czci Pięciu Ran Pana Naszego Jezusa Chrystusa – o Boże, Przyjdź mi z pomocą. R. O Panie, zrób …
Modlitwa Na pamiątkę Pięciu Ran Pana Naszego Jezusa – Matko Przenajświętsza, przebijaj mnie;w moim sercu każda …
Modlitwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – O Jezu, który w Twojej gorzkiej męce się stał …,
Modlitwa do Jezusa Chrystusa za emigrantów – O Jezu, który w pierwszych dniach twego..
Modlitwa do Jezusa w Tabernakulum – o Boski Zbawicielu!Dziękuję ci za to…
A Prayer/Hym Dias Irae, Dias Illa – That day of wrath,that Dread day,shall …
Akt Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa – 1. Słowo stało się ciałem i zamieszkało …
Akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa-o słodki Jezu, którego przepełnione miłosierdzie dla mnie …
akty zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu # 1 – Jezu, Synu Boży i Zbawicielu nasz,zmiłuj się …,
akty zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nr 2 – (odpusty: 5 lat, za każdym razem – 2. Plenarne,..
Akt konsekracji Najświętszego Serca Pana Jezusa # 1 – o drogie Najświętsze Serce Pana Jezusa, daję ci moje …
Krew Chrystusa, Odurz mnie! – Krew Chrystusa, odurz mnie! Odurz mnie …
Ciało Chrystusa, ratuj mnie! – Ciało Chrystusa, ratuj mnie! Uratuj mnie przed moim wielkim …
Kantyk Zachariasza-Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela; ma..,

Chrystus, drogą nawrócenia Komunia i solidarność w Ameryce – dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Ewangelię …
poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa-najsłodszemu Jezusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego, …
poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa-o najsłodszym Jezusie, Odkupicielu rodzaju ludzkiego; …
Codzienna modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa # 1 – Najświętszego Serca Pana Jezusa dziś pragnę żyć …,
Codzienna modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa # 2-O Boże, który łaskawie obdarza…
pobożne prośby do Dzieciątka Jezus o dobre zdrowie. – O święte Dzieciątko Jezus dobrego zdrowia, jak sądzę …
Modlitwa Fatimska # 3 O mój Jezu-o mój Jezu, ofiaruję to z miłości do Ciebie, …
Modlitwa w Wielką Sobotę o zjednoczenie się z Chrystusem w śmierci – o Panie,Twoja bolesna matka stała przy Tobie …
Dzieciątko Jezus z Praskiej Nowenny Modlitwa – o cudowne Dzieciątko Jezus, pokłonimy się przed …
Dzieciątko Jezus z Praskiej Nowenny Modlitwa – o Jezu, który powiedział: „proś, a będziesz..,
Modlitwa Jezusa # 1 – Panie Jezu Chryste,Synu Boży,zmiłuj się nad..

Modlitwa Jezusa # 2-Jezu, Panie nasz I bracie, Zbaw nas w swoim …
Litania do Świętej głowy Jezusa-Pana, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. …
O drogocenna krew Jezusa-o drogocenna krew Jezusa, nieskończona Cena…
ofiarowanie w Zadośćuczynieniu najcenniejszej Krwi Jezusa-Modlitwa ta została zaaprobowana przez Papieża Piusa VII na …
ofiarowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa nr 1 – I N… N…, pragnący jak najlepszego zwrotu …,
ofiarowanie Najświętszemu Sercu Jezusowemu wszystkich czynów dnia-każdy dzień mojego życia należy do Ciebie, O Boże mój,…
Modlitwa o przebaczenie słodkiemu Jezusowi w jego cierpieniach – o mój Dobry Jezu,mój drogi Zbawicielu, ja …
Modlitwa za tych, którzy nie znają Chrystusa – Pana Jezusa! Ty, który w najbardziej gorzki …
Modlitwa znaleziona pod Grobem Chrystusa 1503 r. n. e. – o Boże Wszechmogący, który poniósł śmierć na..
Modlitwa ku czci Najświętszego i cudownego Imienia Jezus – Jezus! O imię Jezusa! Słodkie Imię! Cudownie …,
Modlitwa ku czci Najświętszego Imienia Jezus – o Boski Jezu, tyś to obiecał …
Modlitwa smutku – Panie Jezu, tyś powołał, abyś był dziećmi …
Modlitwa, Aby stać się bardziej podobnymi do Jezusa-Boże, Ojcze nasz, ty nas odkupiłeś i stworzyłeś …
Modlitwa do Chrystusa wstąpił do nieba – Panie Jezu, adoruję cię, synu Maryi, mój …

Modlitwa do Chrystusa Króla #1-Chryste Jezu, uznaję cię królem …
Modlitwa do Chrystusa Króla #2 – O Jezu Chryste, uznaję Cię za uniwersalnego …,
Modlitwa do Jezusa i Maryi za dusze Święte – najukochańszy Jezu, pokornie Cię o to proszę …
Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla-Wszechmogącego, Boga Wiecznego, który w twym umiłowanym …
Modlitwa do Jezusa Chrystusa, Pana-Jezu Chryste, Panie wszystkich rzeczy, widzisz mój …
Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego – Oto Ja, dobry i łagodny Jezus, klęczę przed nim …
Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego o uzyskanie łaski szczęśliwej śmierci # 3 – Panie mój Jezu Chryste,przez tę gorycz …
Modlitwa o uzyskanie Świętej miłości Jezusa Chrystusa – mojej miłości ukrzyżowanej, mój drogi Jezu! Wierzę w to …,
Modlitwa o dzielenie się życiem kochającego Jezusa Ojca, wiara w Twoje słowo jest drogą do..
Modlitwa do Najświętszego Sakramentu i Najświętszego Serca Pana Jezusa – oto, o najukochańszy Jezu,cudowny …
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o miłość Jezusa i szczęśliwą śmierć – O Maryjo,Ty, która tak bardzo pragniesz ujrzeć Jezusa …
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o miłość Jezusa i szczęśliwą śmierć – O Maryjo,Ty, która tak bardzo pragniesz ujrzeć Jezusa …

Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego-Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który..,
Modlitwa do Serca Jezusowego – O Jezu, wiemy, że jesteś łagodny i że ty …
Modlitwa do Świętego Oblicza Jezusa-Święte Oblicze Jezusa, Bądź moją radością. Święta twarz …
Modlitwa do Dzieciątka Jezus – o Najsympatyczniejsze Dzieciątko Jezus, ty, który powiedziałeś: “pytaj …
Modlitwa do Dzieciątka Jezus. – O Najsympatyczniejsze Dzieciątko Jezus, ty, który powiedziałeś: „pytaj …
Modlitwa do Najświętszego Imienia Jezus (autorstwa św. Bernarda z Clairvaux.)- Sama myśl o słodyczy …
Modlitwa do męki i ran Jezusa – o wielkiej męce!O rany Głębokie!O przelana krew …,
Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa – o Najświętsze Serce Pana Jezusa, źródło wszystkich …
Modlitwa do rany barku Chrystusa – o kochający Jezu, pokorny Baranek Boży, ja nieszczęśliwy …
Modlitwa do rany ramion Pana Naszego Jezusa – o miły Jezu, łagodny Baranek Boży, na przekór …
obietnice naszego Błogosławionego ZBAWICIELA-1. Dam im wszystkie potrzebne łaski …
obietnice pocieszenia dla Chrystusa-obiecujemy na przyszłość, że będziemy pocieszać …
siedem ofiar najcudowniejszej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa-Ojca Przedwiecznego, ofiaruję Tobie zasługi..,
rana barkowa Chrystusa-o kochający Jezu, pokorny Baranek Boży, ja nieszczęśliwy…
dusza Chrystusa-dusza Chrystusa, uświęć mnie.Ciało Chrystusa,..
Modlitwa św. Ludwika de Montfort do Jezusa – o najukochańszy Jezusie, Racz pozwolić mi wylać …
błaganie Chrystusa w agonii (psalm 143, 1-10) – wysłuchaj mojej modlitwy, Boże, wysłuchaj mojej …
święte imię Jezusa-Jezus podczas refleksji nad Świętym Imieniem …
Męka Chrystusa, wzmocnij mnie Modlitwa-Męka Chrystusa, wzmocnij mnie! Wzmocnij mnie …
modlitewne oblicze Jezusa – o Panie Jezu Chryste, w przedstawieniu siebie …,
Modlitwa Zdrowaś, Chryste, Królu nasz ( przez Ojca Stedmana) – najsłodszy Jezu! Zbliż się do nas, Thy …
Modlitwa Jezus, sama myśl o Tobie-Jezus, sama myśl o słodyczy …
Modlitwa Panie Jezu, przez twoje niemowlę płacze-Panie, Jezu, przez twoje niemowlę płacze, gdy…
The Prayer O Most Loving Jesus (by Saint Louis De Montfort) – o most loving Jesus, Racz pozwolić mi wylać …
Modlitwa o słodki Jezu – o słodki Jezu, nie Pragnę ani życia, ani..
Modlitwa promieniująca Chrystusem – drogi Jezu, pomóż mi szerzyć twój zapach …,
Modlitwa pamiętaj o Jezusie Umiłowanym – pamiętaj o Jezusie Umiłowanym, który z miłości do..
Modlitwa jesteś Chrystusem (autorstwa św. Augustyna z Hippony.)- Ty jesteś Chrystus, Mój Ojciec Święty, mój czuły …
Modlitwa, Nauka Chrystusa. – Naucz mnie, Panie, być słodkim i delikatnym …
Modlitwa, o Jezu, Król najcudowniejszy – O Jezu, Król najcudowniejszy!Ty Zdobywco …
Modlitwa, o Jezu, Ty piękna jesteś – O Jezu, Ty piękna jesteś aniołem świata …,
obietnice naszego Pana do Świętej Małgorzaty Marii na rzecz tych, którzy są oddani jego Najświętszemu Sercu-dam im wszystkie łaski potrzebne w …
Psałterz Jezusa – nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom …
Psałterz Jezusa – pierwsza część „w imię Jezusa niech każdy..
odnowienie konsekracji rodziny Najświętszego Serca Pana Jezusa – najsłodszego Jezusa, pokornie klęczącego u Twych stóp, …
do Chrystusa, Króla Wszechświata – o Chryste Jezu, uznaję cię królem …
Wizyta z Jezusem – odwiedzę Jezusa przynajmniej raz …,
Ty jesteś Chrystusem-Ty jesteś Chrystusem, mój Ojcze Święty, mój czuły Boże, mój …


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *