individuella skillnader i arbetsminneskapacitet och långtidsminne: påverkan av intensiteten av uppmärksamhet på objekt vid kodning mätt med pupilldilatation

0 Comments

den nuvarande studien använde pupilldilatation som ett index för intensiteten av uppmärksamhet för att avgöra om variation i uppmärksamhet vid kodning delvis står för förhållandet mellan arbetsminneskapacitet (WMC) och långtidsminne (LTM)., I Experiment 1 slutförde deltagarna en försenad fri återkallningsuppgift medan pupillutvidgning samtidigt registrerades. Resultaten avslöjade höga WMC-individer visade en ökning av pupillutvidgningen över seriella positioner, medan låga WMC-individer uppvisade en minskning av pupillutvidgningen. Experiment 2 använde en liknande metod men manipulerade kodningsförhållanden via värdestyrd minnas. Resultat visade När senare seriella positioner märktes som viktigare, minskade pupillreaktionen inte längre för låga WMC-individer., I stället ökade låga WMC-individer uppmärksamhet över seriella positioner, med förbehållet att dessa individer ägnade mindre uppmärksamhet än höga WMC-individer till alla föremål under dessa förhållanden. Sammantaget stöder resultaten uppfattningen att höga WMC-individer överträffar låga WMC-individer i fördröjd fri återkallelse, vilket delvis förklaras av den mängd uppmärksamhet som ägnas åt objekt vid kodning.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *