Wat is haatmisdrijf/OVSE – ODIHR

0 Comments

strafbaar feit
+ Bias motivation
= haatmisdrijf

Wat is haatmisdrijf

door vooroordelen ingegeven misdrijven, ook wel haatmisdrijven of door vooroordelen ingegeven misdrijven genoemd, beïnvloeden de veiligheid van individuen, hun gemeenschappen en samenlevingen als geheel. Doeltreffende reacties op haatmisdrijven zijn noodzakelijk om te voorkomen dat zij een ernstige veiligheidsuitdaging vormen. In extreme situaties kunnen ze leiden tot oorlogen binnen en over nationale grenzen heen.

haatmisdrijven zijn strafbare feiten die worden ingegeven door vooroordeel of vooroordelen jegens bepaalde groepen mensen., Om als een haatmisdrijf te worden beschouwd, moet het strafbare feit aan twee criteria voldoen: ten eerste moet de handeling een strafbaar feit uit hoofde van het strafrecht zijn; ten tweede moet de handeling door vooringenomenheid zijn gemotiveerd.vooroordelen kunnen ruim worden gedefinieerd als vooringenomen negatieve meningen, stereotiepe veronderstellingen, intolerantie of haat gericht op een bepaalde groep die een gemeenschappelijk kenmerk heeft, zoals ras, etniciteit, taal, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of enig ander fundamenteel kenmerk. Mensen met een handicap kunnen ook het slachtoffer zijn van haatmisdrijven.,

haatmisdrijven kunnen bedreigingen, materiële schade, aanranding, moord of enig ander strafbaar feit met een vooroordeel motivatie omvatten. Haatmisdrijven treffen niet alleen individuen van specifieke groepen. Mensen of eigendommen die alleen maar geassocieerd zijn met – of zelfs worden beschouwd als lid van – een groep die een beschermd kenmerk deelt, zoals mensenrechtenverdedigers, buurthuizen of gebedshuizen, kunnen ook het doelwit zijn van haatmisdrijven.,

deze website geeft geen informatie over discriminatie of haatzaaiende uitlatingen, omdat er in de OVSE-regio geen consensus bestaat over de vraag of deze daden strafbaar moeten worden gesteld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *