Komma voor ‘ that ‘en’ which ‘

0 Comments

wat het Engels onderscheidt van de meeste andere talen is het gebruik van komma ‘ s voor een afhankelijke (ondergeschikte) zin. Afhankelijke clausules (clausules geïntroduceerd door woorden als “dat”, “welke”,” wie”, “waar”, “hoe”, enz.) worden meestal niet voorafgegaan of gevolgd door een komma. Bijvoorbeeld:

correcte Auto ‘ s zonder veiligheidsgordels mogen geen kinderen dragen.
verkeerde Auto ‘ s zonder veiligheidsgordels mogen geen kinderen dragen.
correct Ik weet niet welke Ik wil.
fout Ik weet niet welke Ik wil.,
correct kunt u mij vertellen waar het is?
fout kunt u mij vertellen, waar het is?

afhankelijke zinnen worden (en moeten in feite) alleen gescheiden worden door komma ‘ s wanneer de informatie in de zin niet belangrijk is voor de algemene betekenis van de hele zin. Een goede manier om dergelijke clausules te herkennen is om te proberen de clausule tussen haakjes te plaatsen; als de zin nog zin heeft, moet je komma ‘ s (of haakjes) gebruiken om de clausule van de rest te scheiden, bijvoorbeeld

paranoten, die je in een supermarkt kunt kopen,zijn een grote bron van selenium.,

komma ‘ s waren hier geschikt omdat we ze konden vervangen door haakjes:

paranoten (die je kunt kopen in een supermarkt) zijn een grote bron van selenium.

geen komma ‘ s of haakjes gebruiken zou in dit geval een fout zijn. De zin

paranoten die je in een supermarkt kunt kopen, zijn een geweldige bron van selenium.

houdt in dat alleen paranoten die in een supermarkt (en niet elders) worden verkocht, een grote bron van selenium zijn, wat zeker niet het geval is.,

merk op dat de drie voorbeelden die we aan het begin gebruikten geen zin zouden hebben als we de afhankelijke clausule tussen haakjes zetten:

verkeerde Auto ‘ s (die geen veiligheidsgordels hebben) mogen geen kinderen dragen.
fout Ik weet niet (welke Ik wil).
fout kunt u mij vertellen (waar het is)?

teruggaand naar de titel van dit artikel—”dat” kan alleen worden gebruikt in clausules die essentiële informatie bevatten; het is niet correct om te schrijven:

paranoten (die je in een supermarkt kunt kopen) zijn een grote bron van selenium.,

met andere woorden, er is vrijwel nooit een komma voor “dat”, tenzij er een andere reden is om een komma te gebruiken, zoals een andere niet-essentiële bijzin die daar eindigt.

er is ook een prescriptieve regel in het Amerikaans Engels, vaak geciteerd als “‘which’ can only be used in non-essential clauses”, maar het onderwerp is vrij complex, dus ik schreef er meer over in een apart artikel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *